80มิลลิเมตรล็อคแกน

สามสไตล์สูงล็อคประตูรักษาความปลอดภัย

85มิลลิเมตรล็อคแกน

สามสไตล์สูงล็อคประตูรักษาความปลอดภัย

90มิลลิเมตรล็อคแกน

สามสไตล์สูงล็อคประตูรักษาความปลอดภัย

95มิลลิเมตรล็อคแกน

สามสไตล์สูงล็อคประตูรักษาความปลอดภัย

100มิลลิเมตรล็อคแกน

สามสไตล์สูงล็อคประตูรักษาความปลอดภัย