Store:Europe Vogue Open:6 ปี( s)
Store No.1005001 China This store has been open since Oct 29, 2013 Business Information
เรตติ้งผู้ขายโดยละเอียด(จาก 5)
ไอเท็มดังที่บรรยายไว้:
การสื่อสาร:
ความเร็วในการจัดส่ง:

ไม่สามารถดูข้อมูลเรตติ้งของผู้ขายโดยละเอียดได้ หากว่ามีเรตติ้งน้อยกว่า 10 อัน

Follow

ใหม่มาถึง

แหวนคู่

1-2 มิลลิเมตรแหวน

3-4 มิลลิเมตรแหวน

5-6 มิลลิเมตรแหวน

7-8 มิลลิเมตรแหวน

9-10 มิลลิเมตรแหวน

Cubic Zircon แหวน

ต่างหู