ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป
Top 5 Positive Customer Reviews for เงินทัวร์มาลีน
Great Princess cut Purple Gemstone, 1x8ct and Clear Diamonds 10x0,18ct in Design Ring. Radiation test result rises to level of heated natural and/or simulated gemstones. Thermal conductivity test result rises to the boundary. Color under LW ultraviolet light blue purple gemstone and clear ones. Diamonds are yellow, blue, purple according to tester list. Amethyst blue according to West scientific sources connected to GIA which tell that Red Tourmaline is inert under LW ultraviolet light, blue under SW. But, on the basis of Internet Photos Purple Tourmaline can be blue under ultraviolet. West value Rubellite Tourmaline 500-1393USD/1ct. European price for natural Purple Diamond 5ct, eye clean, 4millions 338750USD, Australian price level for Purple Diamond 100000-300000USD/1ct. European price for Natural Clear diamonds 0,18ct 277USD; Australian 0,22ct 750USD, American Rapaport price level even 2.4x more expensive than European Antwerp.
Great Princess cut Pink Gemstone, 1x8ct and Clear Diamonds 10x0,18ct in Design Ring. Radiation test result rises to level of heated natural and/or simulated gemstones. Thermal conductivity test result rises to the boundary. Color under LW ultraviolet light yellow pink gemstone and blue clear ones. Diamonds are yellow, blue, purple according to tester list, Topaz yellow. West sources connected to GIA tell that Red Tourmaline is inert under LW ultraviolet light, blue under SW. But, on the basis of Internet Photos Pink Tourmaline can be yellow under ultraviolet. West value Pink Tourmaline 750-1300USD/1ct. European price for natural Pink Diamond 5ct, eye clean, 8millions 10000USD, Australian price for Pink Diamond 3.98ct Clarity I1, so quite unclean 2 millions 156100USD. European price for Natural Clear diamonds 0,18ct 277USD; Australian 0,22ct 750USD, American Rapaport price level even 2.4x more expensive than European Antwerp. Western price level for loose Pink Topaz 2000-2700USD/1ct
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
อัญมณีและเครื่องประดับ
ดูเพิ่มเติม
ความงามและสุขภาพ
บ้านและสวน
โทรศัพท์มือถือและการสื่อสารระยะไกล
การปรับปรุงบ้าน
กีฬาและนันทนาการ
เครื่องใช้ในบ้าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ดู8 หมวดหมู่ทั้งหมด
เส้นผ่าศูนย์กลางรายการ