หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
อัญมณีและเครื่องประดับ

กรอง

แร่จำพวกหนึ่ง
ข้าม
สีน้ำตาล