หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
อัญมณีและเครื่องประดับ

กรอง

5.5
กุหลาบสีทอง
หินกึ่งมีค่า
Lapis