หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
อัญมณีและเครื่องประดับ

กรอง

มีสีเขียวขุ่น
NGGC
ขนาดแหวน