หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
อัญมณีและเครื่องประดับ

กรอง

6.5
แร่จำพวกหนึ่ง
ความตึงเครียดบนภูเขา