ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป
Top 5 Positive Customer Reviews for odb2
Ancel Full Systems OBD2 Car Diagnostic Scanner FX4000 is a awesome tool to have.It totally consistent with the description read and reset tous trouble codes. Provides a comprehensive reading and Scanning for Airbag,ABS,Gearbox ect. Upgrade software very easy,pretty good. Cons: I checked,it supports 46 car models now,and some old cars haven't released yet.The seller says their technicians are trying to.Overall, Full car diagnostic for 176 GBP,really worth it.
Have received the device.Super fast,takes one week to arrive at home.It recognized full systems ECU,ABS,Aribag and SAS,worked properly on my car BMW E60.Good seller as well as good service.To be honest.
Awesome freebie! The NEXPEAK NX501 diagnostic interface reads a lot of information about our car. It is equipped with automatic checking (I/M readiness), it reads, records and restores data from car sensors while driving. Able to read error codes, reset monitors, clear errors, measure battery voltage, draws live graphs of engine operation with 4 selected parameters such as engine temperature, speed, throttle position, fuel and many, many more!
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ดูเพิ่มเติม
เครื่องมือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และออฟฟิศ
ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
ดู5 หมวดหมู่ทั้งหมด