Report item
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า
  • ชื่อยี่ห้อ: ZONESUN
  • จำนวนรุ่น: Automatic filling machine
  • ความเร็วในการบรรจุ: 10-40 bottles/min
  • บรรจุความถูกต้อง: 99%
คำอธิบายสินค้า
รายละเอียดหีบห่อ
  • หน่วย: ชิ้น
  • น้ำหนักหีบห่อ : 500.0kg (1102.31lb.)
  • ขนาดหีบห่อ: 200cm x 200cm x 200cm (78.74in x 78.74in x 78.74in)
การจัดส่งสินค้า
คำนวณค่าจัดส่งสินค้าตามประเทศ/ภูมิภาคและปริมาณสินค้า
จำนวน : ส่งไปยัง :
รายละเอียดหีบห่อ
  • หน่วย: ชิ้น
  • น้ำหนักหีบห่อ : 500.0kg (1102.31lb.)
  • ขนาดหีบห่อ: 200cm x 200cm x 200cm (78.74in x 78.74in x 78.74in)
การชำระเงิน
การคุ้มครองผู้ซื้อของเราให้การคุ้มครอง "เฉพาะ" ช่องทางการชำระเงินใน AliExpress ดังต่อไปนี้ :