Report item
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า
 • ชนิดของสายเคเบิล: Cat5e
 • ชื่อยี่ห้อ: SAMZHE
 • บรรจุภัณฑ์: ใช่
 • จำนวนรุ่น: 500PH
 • การป้องกัน: ใช่
 • Function 1: cat5e ethernet cable 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 8m 10m 12m 15m 20m
 • Function 2: ethernet cable cat5e
 • Function 3: cable ethernet RJ45
 • Function 4: ethernet cable for computer laptop ps3 ps4 xbox modem Router
 • speed: high speed ethernet cable
 • Function 5: lan cable RJ45
 • Function 6: network cable RJ45
 • Function 7: netwerk kabel
คำอธิบายสินค้า
รายละเอียดหีบห่อ
 • หน่วย: ชิ้น
 • น้ำหนักหีบห่อ : 0.2kg (0.44lb.)
 • ขนาดหีบห่อ: 11cm x 11cm x 22cm (4.33in x 4.33in x 8.66in)
การจัดส่งสินค้า
คำนวณค่าจัดส่งสินค้าตามประเทศ/ภูมิภาคและปริมาณสินค้า
จำนวน : ส่งไปยัง :
รายละเอียดหีบห่อ
 • หน่วย: ชิ้น
 • น้ำหนักหีบห่อ : 0.2kg (0.44lb.)
 • ขนาดหีบห่อ: 11cm x 11cm x 22cm (4.33in x 4.33in x 8.66in)
การชำระเงิน
การคุ้มครองผู้ซื้อของเราให้การคุ้มครอง "เฉพาะ" ช่องทางการชำระเงินใน AliExpress ดังต่อไปนี้ :