Report item
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า
  • จำนวนรุ่น: picture
  • ฐานการติดตั้ง: โดยไม่ต้องติดตั้งฐาน
  • ประเภท: Solar Power
คำอธิบายสินค้า
รายละเอียดหีบห่อ
  • หน่วย: ชิ้น
  • น้ำหนักหีบห่อ : 1.98kg (4.37lb.)
  • ขนาดหีบห่อ: 72cm x 56cm x 36cm (28.35in x 22.05in x 14.17in)
การจัดส่งสินค้า
คำนวณค่าจัดส่งสินค้าตามประเทศ/ภูมิภาคและปริมาณสินค้า
จำนวน : ส่งไปยัง :
รายละเอียดหีบห่อ
  • หน่วย: ชิ้น
  • น้ำหนักหีบห่อ : 1.98kg (4.37lb.)
  • ขนาดหีบห่อ: 72cm x 56cm x 36cm (28.35in x 22.05in x 14.17in)
การชำระเงิน
การคุ้มครองผู้ซื้อของเราให้การคุ้มครอง "เฉพาะ" ช่องทางการชำระเงินใน AliExpress ดังต่อไปนี้ :