Report item
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า
  • จำนวนรุ่น: Portable Solar Power Inverter Generator
  • ประเภท: Solar Power Storage Generator
คำอธิบายสินค้า
รายละเอียดหีบห่อ
  • หน่วย: ชิ้น
  • น้ำหนักหีบห่อ : 1.99kg (4.39lb.)
  • ขนาดหีบห่อ: 40cm x 30cm x 3cm (15.75in x 11.81in x 1.18in)
การจัดส่งสินค้า
คำนวณค่าจัดส่งสินค้าตามประเทศ/ภูมิภาคและปริมาณสินค้า
จำนวน : ส่งไปยัง :
รายละเอียดหีบห่อ
  • หน่วย: ชิ้น
  • น้ำหนักหีบห่อ : 1.99kg (4.39lb.)
  • ขนาดหีบห่อ: 40cm x 30cm x 3cm (15.75in x 11.81in x 1.18in)
การชำระเงิน
การคุ้มครองผู้ซื้อของเราให้การคุ้มครอง "เฉพาะ" ช่องทางการชำระเงินใน AliExpress ดังต่อไปนี้ :