Report item
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า
  • วัสดุ: bronze
  • กระทู้: มิ่งขวัญ
  • คุณสมบัติในภูมิภาค: ประเทศจีน
คำอธิบายสินค้า
รายละเอียดหีบห่อ
  • หน่วย: ชิ้น
  • น้ำหนักหีบห่อ : 12.0kg (26.46lb.)
  • ขนาดหีบห่อ: 53cm x 43cm x 25cm (20.87in x 16.93in x 9.84in)
การจัดส่งสินค้า
คำนวณค่าจัดส่งสินค้าตามประเทศ/ภูมิภาคและปริมาณสินค้า
จำนวน : ส่งไปยัง :
รายละเอียดหีบห่อ
  • หน่วย: ชิ้น
  • น้ำหนักหีบห่อ : 12.0kg (26.46lb.)
  • ขนาดหีบห่อ: 53cm x 43cm x 25cm (20.87in x 16.93in x 9.84in)
การชำระเงิน
การคุ้มครองผู้ซื้อของเราให้การคุ้มครอง "เฉพาะ" ช่องทางการชำระเงินใน AliExpress ดังต่อไปนี้ :