กรอง

ชัดเจน
ทองคำบริสุทธิ์สี
SAPPHIRE
Face
ริบบิ้น