แบรนด์:
ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป
Top 5 Positive Customer Reviews for case with liquid sand
There are more green sparkles than pink one other than that i like the case. Cute product at reasonable price and timely delivery. I ordered the product from Ali because for P20 lite such cases are not available in market and other one available online are over priced.
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
โทรศัพท์มือถือและการสื่อสารระยะไกล
ดูเพิ่มเติม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และออฟฟิศ
อัญมณีและเครื่องประดับ
ดู4 หมวดหมู่ทั้งหมด
iPhone ที่รองรับรูปแบบ