ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป
Top 5 Positive Customer Reviews for รถ mp3 player
The seller was very helpfull and the radio works pretty well. Takes a little while to boot when you start your car as it doesn't seem to have a sleep state but it does remember radio channels/volume as long as you connect the right channels. I have not installed the rear camera properly yet but i have tested it and it pauses everything right away when you put the car in reverse.
Device works great, easy install. Plug and play straight into my Evo. The air vents require a small trim to fit into the new bezel but it's a necessary modification to allow the large screen to fit. Would definitely recommend to other lancer/Evo owners.
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์มือถือและการสื่อสารระยะไกล
ดู3 หมวดหมู่ทั้งหมด
ภาษา OSD
ดูเพิ่มเติม
ขนาดจอแสดงผล
ติดตั้ง ขนาด