ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป
Top 5 Positive Customer Reviews for bimetal thermal protector
Pay atenction! the metal case is in connection with the switch wires, there is not electrical isulation. This importat characteristic wos not writen in the electrical specification when I chose it!
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
การปรับปรุงบ้าน
ไฟและระบบไฟ
ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์และออฟฟิศ
เครื่องใช้ในบ้าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ดู7 หมวดหมู่ทั้งหมด