แบรนด์:
ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป
Top 5 Positive Customer Reviews for 1 pc stainless steel
Nozzle no. 190, a conical smallish nozzle, with nicly cutted "rotating" nozzle tip, that is made of vry good quality steel, and finely finnished to it shape. The nozzle suits fro drop down flowers of small sze., but for much more in piping decorating also. I recommend the nozzle, and I also recommend the store and the seller, that I thank for fast shipping of my order.
The ordered high quality steel made of closed star nozzle is having long conical shape and in the ozzle tip a closed 6 aisles star. The nozzle is also finely fineshed to even shape and precise cutting of the tip opening, so I recommend the nozzle. I also recommend the store, and the seller, that I thank for always honest selling and fast shipping.
The high quality steel nozzle with the tip , that is shaped with precion to a small closed 6-aisles star; the nozzle size meets the sellers size info fully. I recommend the nozzle, and I also recommend the store and the seller - honest seller, fine items and fast shipping; that is wqhat I like, many thanks.
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
อัญมณีและเครื่องประดับ
ดูเพิ่มเติม
บ้านและสวน
ความงามและสุขภาพ
เครื่องมือ
การปรับปรุงบ้าน
กีฬาและนันทนาการ
ไฟและระบบไฟ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
เครื่องใช้ในบ้าน
อุปกรณ์ออฟฟิศและการเรียน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
นาฬิกาข้อมือ
เครื่องประดับเสื้อผ้า
สัมภาระและกระเป๋า
ดู14 หมวดหมู่ทั้งหมด
สี เมทัล
ดูเพิ่มเติม