Report item
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า
  • ประเภทรายการ: Ballasts
  • อำนาจ ปัจจัย ค่าตอบแทน: ไม่มี
  • การประกัน: 1
  • อับเฉา: อิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายสินค้า
รายละเอียดหีบห่อ
  • หน่วย: ชิ้น
  • น้ำหนักหีบห่อ : 0.1kg (0.22lb.)
  • ขนาดหีบห่อ: 16cm x 14cm x 4cm (6.30in x 5.51in x 1.57in)
การจัดส่งสินค้า
คำนวณค่าจัดส่งสินค้าตามประเทศ/ภูมิภาคและปริมาณสินค้า
จำนวน : ส่งไปยัง :
รายละเอียดหีบห่อ
  • หน่วย: ชิ้น
  • น้ำหนักหีบห่อ : 0.1kg (0.22lb.)
  • ขนาดหีบห่อ: 16cm x 14cm x 4cm (6.30in x 5.51in x 1.57in)
การชำระเงิน
การคุ้มครองผู้ซื้อของเราให้การคุ้มครอง "เฉพาะ" ช่องทางการชำระเงินใน AliExpress ดังต่อไปนี้ :