Report item
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า
  • ความเร็วในการบรรจุ: according to operating
  • ชื่อยี่ห้อ: JIQI
  • จำนวนรุ่น: xu016ls
  • บรรจุความถูกต้อง: <0.5%
คำอธิบายสินค้า
รายละเอียดหีบห่อ
  • หน่วย: ชิ้น
  • น้ำหนักหีบห่อ : 4.5kg (9.92lb.)
  • ขนาดหีบห่อ: 40cm x 40cm x 20cm (15.75in x 15.75in x 7.87in)
การจัดส่งสินค้า
คำนวณค่าจัดส่งสินค้าตามประเทศ/ภูมิภาคและปริมาณสินค้า
จำนวน : ส่งไปยัง :
รายละเอียดหีบห่อ
  • หน่วย: ชิ้น
  • น้ำหนักหีบห่อ : 4.5kg (9.92lb.)
  • ขนาดหีบห่อ: 40cm x 40cm x 20cm (15.75in x 15.75in x 7.87in)
การชำระเงิน
การคุ้มครองผู้ซื้อของเราให้การคุ้มครอง "เฉพาะ" ช่องทางการชำระเงินใน AliExpress ดังต่อไปนี้ :